Půjčky ihned | nebankovní půjčka online

Nebankovní první půjčka zdarma

Půjčka ihned prvních 15 tisíc Kč zdarma

nebankovni pujcka prvni online

Je dobře, že s vánocemi různé "prodejní" akce nekončí. Další ze společností s licencí České národní banky poskytující spotřebitelské úvěry a půjčky přichází s akcí, byť časově omezenou. Během akce výrazně mění základní vlastnosti své vlajkové nabídky úvěrů. Jde o téměř čtyřnásobně navýšení maximální částky, kterou mohou získat noví zákazníci poprvé zcela bezúročně a s nulovým poplatkem (pokud zažádá). Výsledné RPSN za poskytnutí 15 000 Kč na inzerované období 28 dnů se rovná čisté nule: RPSN = 0% - kolik si klient "vybojuje", tolik i splatí bez jediné koruny zaplacené navíc. Základní a nepřekročitelná suma se přitom dlouhodobě pohybuje v oblasti drobnějších, tzv. "mikro", protože maximální možná částka do 4000 Kč mimo akci pomůže především pár dnů či hodin před výplatou. Druhou stranou mince jsou, resp- zůstávají, ostatní podmínky, kde právě nepřekročitelná podmínka pravidelného příjmu ze zaměstnání a dokladu o něm zůstanou hlavním kamenem úrazu pro většinu z nás, kteří hledají benevolentnější alternativy. Ať tak či onak, nabídka tu je a byla by škoda ji nevyužít:

 • maximální částka: 15 000 Kč
 • období: 28 dnů
 • podmínka: zaměstnání a stálý příjem
 • počet konkurentů: 12 obdobných a navzájem srovnatelných
 • nejvyšší částka, o kterou lze žádat u konkurence: 30 000 Kč
 • maximální doba splácení, kterou nabízí srovnatelná konkurence: 40 dnů

Zda nabídka u žadatelů o úvěr uspěje nebo ne, uvidíme až po analýze došlých osobních dat výplněných ve formulářích a jejich zpracování. Kolik z nás nakonec skutečně dá prezentovaným produktům důvěru, zjistíme po vyhodnocení finančních dopadů celé akce. Do té doby stále platí, že se vyplatí prohlédnout si všechny existující, které se v oblasti krátkodobých a dlouhodobých malých i velkých v současnosti nabízejí. Dále platí, že pokud si kdokoliv není jistý svou volbou, může se bezplatně poradit ve více než 40 pobočkách státem financované a podporované sítě občanských poraden v zadlužení a finanční tísni. Bezplatné poradenství se týká i výběrů poskytovatelů a vyhodnocení a porovnání jejich nabídek.

I nadále platí základní pravidla pro bezpečné a zodpovědné zadlužení s tím, že půjčkou je vhodné řešit dlouhodobé potřeby investičního charakteru (nová úsporná lednice a podobně) ideálně s návratností vyšší, než budou celkové náklady s transakcí spojené (to jest zaplacené úroky a poplatky, které si díky úspoře na sebe vydělají).

 • únor 2019
46 možností, jak si půjčit

Doprovdné slevové akce

Každou nabídku lze nadále vylepšovat. Jednou z nejčastěji využívaných a propagovaných příležitostí je určitá forma slevy - ať již na základní produkt nebo službu nebo na služby s produktem spojené. Další možností je změna podmínek, přesněji, vlastností nabídky směrem k požadavkům zákazníků. Za poslední dva roky takovou možnost využila celá řada (absolutní většina) společností. Každá z nich zvolila trochu odlišnou strategii:

 • sleva na úrocích
 • prodloužení doby splatnosti nebo platnosti speciální podmínky
 • rozšíření vlastností o zákazníky požadovanou alternativu
 • zvýšení maximální částky, o kterou lze žádat
 • prodloužení doby, po kterou lze úvěr využívat

Nejúspěšnější, podle reakce zákazníků soudě, byla (kdo by to byl řekl) SLEVA. S vánoční slevou na úrocích přišla společnost Cofidis, která v období před a v průběhu vánoc nabídla možnost získat nadstandardní a mimořádnou úrokovou sazbu 4,49% p.a. každému, kdo jinak splňoval všechny ostatní podmínky. Jinými slovy: každý, kdo by ji jinak / i mimo slevovou akci získal, ale s úroky vyššími a odpovídajícími jeho bonitě a riziku spojenému s poskytnutím úvěru, měl ve zmíněném období nárok na inzerovaný nižší úrok bez ohledu na své příjmy, zadluženost i riziko nesplacení úvěru. Počet žadatelů v daném obdodí vzrostl na pětinásobek počtu bežného v průběhu roku. Společnost tak získala stovky, ale spíše tisíce nových online žádostí / kontaktů a tím i rozšířenou a aktualizovanou databázi inzertních kontaktů. V budoucnosti svoje služby může propagovat v nezanedbatelně rozšířeném portfoliu zájemců a potenciálních zákazníků.

Další zajímavou akcí, která se objevila, bylo rozšíření a vylepšení kvality služby. Společnost Home Credit zapracovala na možnostech vyzvednutí schválené částky v hotovosti na terminálech Sazky. Dále tak pracuje s obecnými / základními požadavky zákazníků a na téměř nepřekonatelnou rychlost posuzování a vyřizování žádosti navazuje i rozšířením o příležitost inkasovat schválený obnos v hotovosti. Odsouhlasené prostředky si úspěšný uchazeč o úvěr může od ledna 2019 vyzvednout hotově na nejbližším terminálu Sazky. Ty najde téměř v každé trafice a exponovaných prodejních místech jako jsou benzínové pumpy a podobně. Vzniká tak úplně nová možnost: zájemce při cestě do práce tramvají nebo Metrem odešle z mobilního telefonu žádost, která bude nejpozději do 5 minut posouzena a případně i schválena. V cílové stanici vystoupí, zastaví se na terminálu Sazky a schválenou částku inkasuje v hotovosti. Elegantní, rychlé a jednoduché. Jen tak dál.

prvni si pujcime bez uroku a poplatku
 • leden 2019
Vytipované výhodné půjčky

První půjčka zdarma prodloužená na 30 dnů

NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČKA je ta PRVÁ ZADARMO. Předvánoční a vánoční čas je ten nejlepší čas na takový typ akcí a slev, které v průběhu běžného roku z hlediska prodejnosti příliš nepomohou a nezaujmou. Proto prodloužení lhůty, po kterou lze penízky získat zcela zadarmo, to jest bez jediné koruny úroků a poplatků za schválení online žádostí, pomůže a proto i zaujme. Jedinou podmínkou pro úsporu na úrocích a na poplatcích je ZAPLATIT, resp., splatit celou VČAS ve smluvním termínu. Při prodloužení lhůty na celých 30 dnů se jedna z nejzajímavějších krátkodobých na celém českém finančním trhu se spotřebitelskými úvěry stává ještě o trochu atraktivnější.

Nejlevnější je JEN ta zdarma ...

Setkáte se s ní ve výběru dalších 14 analogických a zaměnitelných, z nichž každá jedna nabídne NOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI úsporu na nákladech. Za schválenou online žádost a poskytnuté peníze nezaplatíte jedinou korunu navíc a ani jedinou korunku za posouzení, přípravu a vyřízení. Úrok a poplatky, a, tím pádem, i RPSN, zůstanou za takových okolností nulové, to jest úrok = 0% a RPSN = 0%. Prostě ani halíř navíc! A taková nabídka se neodmítá!

Je reálné získat půjčku zdarma i bez kontroly registrů?

I v souboru již prověřených s licencí ČNB, které jsou nabízeny poprvé zcela zadarmo, naleznete i takové, které nekontrolují historii transakcí v databázích dlužníků. Je-li ta prvá kompletně bezplatná a nadto nekontroluje registry dlužníků (NRKI, BRKI, SOLUS). Je skutečně nejlevnější, protože nás nestojí ani jednu jedinou korunu - prostě vůbec nic. U žádostí s částkami do 5000 Kč, to jest nejlépe maximálně 4999 Kč je velmi pravděpodobné, že bude schválena i v situacích, že v registru zájemce / žadatel záznam má. Proto odeslaná žádost své opodstatnění má, i když laik by mohl tvrdit přesný opak. Hodně štěstí a krásné svátky.

zdarma

 • Prosinec 2018
Půjčka na 30 dnů bez poplatků a úroků

Nejlevnější půjčka JE TA PRVNÍ ZDARMA

Realistická LEVNÁ PŮJČKA je ta startovní bezúročná s nulovými poplatky - podobné pojmy jako nejCOKOLIV nebo nejvýhodnější jsou velmi subjektivní a ve skutečnosti vlastně neexistují. Jsou jen věci a půjčky, které Vám vyhovují a splňují co nejvíce vlastností, které potřebujete, hledáte a od nich očekáváte. To, co je podstatné, je, že na trhu existují a především, je opravdu reálné je získat.

Nejlevnější je JEN ta zdarma ...

Mezi takové určitě patří ty označované jako "zdarma", které společnosti z vysoce konkurenčního sektoru nabízejí POUZE NOVÝM zákazníkům, respektive těm, kteří u dané společnosti poptávají poprvé. Za schválenou žádost a poskytnuté prostředky zákazník nezaplatí jediný haléř navíc a ani jedinou korunu za kontrolu a odsouhlasení žádosti. Úrok a RPSN jsou v takovém případě nulové, to jest úrok = 0% a RPSN = 0%. Podmínka bezúročného zapůjčení platí JEN A POUZE v případě, že zákazník uhradí / VRÁTÍ PŮJČENÉ PENÍZE VČAS, to jest zapůjčená částka bude připsána na účet poskytovatele nejpozději k datu smluvní splatnosti poskytnutého úvěru. V případě, že se dlužník se splátkou opozdí, je více než pravděpodobné, že firma bude pozdní splacení považovat za porušení smluvních podmínek a naúčtuje úroky i poplatky uvedené v úvěrové smlouvě v plné výši.

Půjčka zdarma i se záznamem v registru?

I mezi přostředky, které můžete získat prvně úplně bez úroku a s nulovým poplatkem, se dají zařadit takové, které nenahlížejí do záznamů v registrech dlužníků. Je-li bezplatná = zadarmo a k tomu navrch nenahlíží do rejstříku dlužníků, splňuje vlastně VEŠKERÉ PODMÍNKY, které zákazník od požadovaného spotřebitelského úvěru může očekávat - patří bezpochyby k nejlevnějším, protože nestojí vůbec nic navíc nad to, co si vyžádáme a k tomu je reálné, že požadavek bude schválen i v případě, že zájemce v registrech dlužníků nějaký ten záznam má. Kontrola údajů, vyhodnocení a případné odsouhlasení žádostí je skutečně / opravdu levné a navíc i reálné a přijatelně pravděpodobné.

zdarma

 • Červen 2018
První půjčky bez úroků a poplatků = zdarma

Zápůjčka | výprosa

Obecný a často využívaný pojem v současnosti nestačí (alespoň právníkům ne). Nový občanský zákoník zavádí definici nových pojmů "zápůjčky" a "výprosy", které, dle informace předané právníky, pocházejí z inspirace prvorepublikovými zákony a pojmy, které popisovaly situace tehdy běžného života. Cílem zavedení nových pojmů by, dle slov autorů novely zákona, měla být lepší a snadnější orientace ve vztazích a odlišné odpovědnosti, která se nyní u jednotlivých pojmů liší a které byly dosud popisovány jedním právním pojmem. Je zřejmé, že nyní právníci rozlišují mezi půjčkou, zápůjčkou a výprosou a chápou je jako obsahově a významově odlišné s tím, že odlišná bude i navazující odpovědnost vyplývající z jednotlivých definic a rozdílných dopadů / případů a nastalých situací.

Stručný popis rozdílů mezi dosud používanými a nově zavedenými pojmy popisuje článek iDnes, respektive text zaslaný oslovenými právníky. Standardně vychované lidi nepřekvapí konstatování, že když zapůjčenou věc zničí, měli by vzniklou škodu zaplatit. Slušně vychovaní lidé věc vrací ve stejném nebo lepším stavu, než když ji přebírali. Co by je překvapit mohlo, je konstatování zákoníku, že pokud ten, kdo si věc převzal, prokáže, že škoda / poškození / znehodnocení vzniklo při používání věci k účelu a způsobem, ke kterému byl předmět určen, je odpovědnosti za škodu a její náhradu ZBAVEN a náklady za opravu nebo pořízení bude nově muset nést sám majitel.

 • Duben 2018
Peníze rychle na účet

Finance určené téměř každému - na účet hned a to i bez registrů

Dlouhodobá půjčka pro každého až 10000 Kč s rychlým převodem na bankovní účet zájemce bez doložení příjmů a bez nahlížení do specializovaných registrů ve výběru 6 aktuáně platných příležitostí, které splňují zmíněné a hledané požadavky. Mezi spotřebitelskými úvěry, které nekontrolují záznamy v registrech a současně nepožadují ani doložení aspoň minimálního příjmu představují příležitosti od CoolCredit, SMART, EverydayPlus a CreditLimit od Ferratum. FastFin a Zaimo

Mezi podceňované a neprávem nepříliš hledané řadíme Zaimo s možností volit prodlouženou dobu splatnosti a Kredito24, která svými vlastnostmi a parametry patří spíše k tak zvaným "před výplatou". Obě zmíněné šance k získání spotřebitelského úvěru mají jistou nevýhodu, která spočívá v jediném bankovním účtu, ze kterého jsou peníze na účet odesílány obratem po vyhodnocení a schválení údajů odeslaných zákazníkem. V případě, že potenciální klient má bankovní konto v jiném bankovním domě než v České spořítelně, na schválené peníze bude muset čekat jeden až tři pracovní dny a o jeden až tři dny dříve také zadat platební příkaz při jejím splacení. Doba, po kterou úspěšný žadatel může schválenou částku používat se tak v nejhorším možném případě zkrátí až o šest dnů. A to už je pořadně cítit obzvláště v případě, že peníze skutečně potřebujeme.

 • listopad 2017
Rychlé spotřebitelské úvěry

Půjčka ihned

ferr

Úvěr až 10.000 Kč s rychlým převedením na bankovní konto zákazníka a to bez povinnosti dokládat pravidelný nebo minimální příjem (z trvalého zaměstnaneckého poměru). Ferratum nabízí několik typů spotřebitelských úvěrů, které nevyžadují doklady o minimálních příjmech ze zaměstnaneckého poměru a to na dobu 7 až 45 dnů. Právě tuto uvedenou krátkodobou uvidíte i ve výběru, který obsahuje jen úvěry s okamžitým transferem na účet žadatele bezprostředně po schválení správně, korektně a pravdivě vyplněné online žádosti / dotazníku.

 • Červen 2017
Nebankovní - peníze na účet ihned

Až 50 000 Kč Kč s převodem na osobní konto

dlouhodobá Tommy Stachi

Bezúčelové spotřební úvěry až 150000 Kč s rychlým připsáním na účet pro ty, kdo mají pravidelný příjem. Tommi Stachi nabízí krátkodobé i dlouhodobé okamžitě schvalované půjčky na splátky a to i bez kontroly záznamů v registrech na dobu až 30 měsíců. Zmíněnou nabídku najdete i v odpovídajících výběrech půjček, které dorazí na účet okamžitě po vyhodnocení a následném schválení online žádosti a několika dalších.

Aktualizace (březen 2020): společnost Tommi Stachi ukončila svoji činnost, webové stránky převzal / odkoupil konkurent.

 • Červen 2017
 • Peníze hned na bankovním účtu
Penízky ihned

Zaimo s nižším limitem

zaimo

Rychlé spotřebitelské půjčky s rychlým připsáním na bankovní účet od května s nižším minimálním limitem, o který může kdokoliv s připojením k Internetu žádat prostřednictvím online formuláře / žádosti

Zaimo úspěšně konkurovala Kamali i mnoha dalším znatelně populárnějším a známějším. Nabízela nejnižší možný limit kolem 15000 Kč. Dodatečně sníženou dolní hranicí úvěru úspěšně doháněla své nejbližší konkurenty. Nabídka tu s námi v roce 2019, bohužel, už není, stejně tak, jako její poskytovatelé. Pro celý český finanční trh je to určitě škoda, protože předně díky svým tolerantnějším podmínkám pro schvalování patřila ke světlejšímm a benevolentním výjimkám nejen na tuzemském trhu.

 • květen 2017
 • Konkurence přiostřuje
Nebankovní | online | ihned

Vybírejte jen mezi těmi, které opravdu hledáte ..

menu

Menu, ze kterého rychleji najdete jen podobné nabídky, které hledáte:

Skupiny nebankovních půjček setříděných podle podobných nebo shodných a navzájem zaměnitelných vlastností umožňují rychlejší nalezení příležitostí podobných například takové, přesněji, s takovými charakteristikami, kterou se Vám zatím získat nepodařilo. A z toho, že se to dosud nepodařilo, ani trochu nevyplývá, že to nepůjde ani v budoucnosti. Nebojte se vyzkoušet co nejvíce možností. Obzvláště, pokud už jste někde zažádali a své osobní údaje někomu svěřili. V takovém případě neschváleným požadavkem vůbec nic neztrácíte. Naopak, získáte další dodatečné informace o trhu, díky kterým můžete své chování zákazníka do budoucnosti upravit - stačí upravit strategii postupu a zkoušet nejdříve takové možnosti, o které vlastně ani moc nestojíte.

 • Květen 2017
 • Nabídky s obdobnými nebo shodnými vlastnostmi
Více

Půjčky ihned s rychlým převodem peněz okamžitě po schválení

zkusit pujcku SOSCredit

Ve výběru, kde najdete jen a pouze půjčky schvalované do 30 minut, jsou dvě naprosto nové:

Obě žádosti projdou procesem schválování online žádosti do 15 minut od okamžiku doručení požadovaných podkladů specifikovaných v popisu každé nabídky. V případě kladného výsledku jejich kontroly a následného odsouhlasení Vaší žádosti jsou peníze převáděny bez zbytečného prodlení do banky úspěšného zájemce. Rychlému převodu napomůže, pokud jak zájemce, tak i úvěrová organizace budou mít své účty v jedné a té samé bance. V opačné situaci (to jest v okamžiku, že je nutný transfer peněz mezi dvěma různými bankami) odeslání a na druhé straně přípsání k zůstatku na účtu zabere jeden až tři dny (pracovní) a stejnou dobu zabere i převedení obnosu opačným směrem. Klienti tak přicházejí o významnou výhodu kterou, s největší pravděpodobností, původně hledali a poté i žádali - to jest co nejdelší možnou dobu, po kterou mohou peníze využívat.

 • Duben 2017
Nejrychlejší půjčky

Pronto Credit zvyšuje limit

Půjčka Pronto navyšuje limit pro maximální obnos, o který lze žádat.

Poskytovatel od února představí zvýšený limit pro maximální částku na 100 000 Kč s dobou splacení až 48 měsíců (dva roky). Pronto nenahlíží do Solusu, BRKI, NRKI a historie transakcí a neúčtuje poplatky za posuzování a následné schvalování. K vyřízení potřebujete dva doklady totožnosti (většinou kopii občanského průkazu a řidičský průkaz) a doklad o přinejmenším jakémkoliv příjmu.

Pronto objevíte ve výběrech nebankovních půjček bez registru a poplatku.

 • Březen 2017
Více

Zkuste půjčku ihned, mělo by to být rychlé

Kamali

Jakou sílu mají jednotlivé prvky spojení slova "půjčka" a přídavného jména "ihned"? Napoví přísloví: "Kdo rychle dává, dvakrát dává". Na rychlosti záleží, je prostě důležitá. Chtějí-li uspět, měly by být hlavně rychlé!

Té rychlé se zpracováním v řádu desítek vteřin se na stránkách věnovaných nebankovním půjčkám věnuje specializovaný výběr těch nejrychlejších z nabízených spotřebitelských úvěrů bez ohledu na částku a parametry (bez registrů / příjmů / ručitele a pododobné). K těm nejrychleji vyřizovaným náleží Švýcarská, mikro od ViaSMS, Kamali - bývalá Japonská od skupiny Home Credit, Zaimo a Zaplo a ještě 7 srovnatelných dalších. Všechny se vejdou do 45 minut od okamžiku odeslání správně a úplně vyplněné žádosti.

Nabídky uvádějí vyřízení žádosti do 5, 10, 15 a 45 minut. Co přesně si máme pod těmito označeními představit? Ve většině případů jde o čas, během kterého žadatelé, poté, co odešlou vyplněný dotazník, dostanou vyrozumění o posouzení, konkrétně kladném / záporném stanovisku k žádosti. Nejde tedy o čas, během kterého jsou prostředky připsány na účtu žadatele, ale o čas, kdy se dozví, zda úvěr dostane. Pokud zájemce o úvěr obdrží kladné stanovisko a souhlasí s podmínkami, může poskytovatel převést / odeslat obnos na bankovní konto.

Za jak dlouho peníze dorazí na účet?

Teoreticky mohou být na účtu během několika málo chvilek za podmínky, že žadatel i potenciální věřitel mají bankovní účet ve stejné bance. Převody mezi různými účty v té samé bance, tak zvané "INTRABANKOVNÍ", zaberou méně než desítky minut. Není výjimkou, že netrvají déle než 1 až 2 minuty (v minulosti například bývalá eBanka, dnes exceluje Fio banka).

Naproti tomu převody mezi různými bankovními účty ve dvou různých bankách mohou zabrat i tři běžné pracovní dny (bude zákazník v případě víkendových dní vnímat bankovní převod trvající až 3 dny a převádění schválených peněžních obnosů jako takové, které si označení zaslouží? Pochybujeme.)

ŘEŠENÍ? NENÍ JEDNO, KDE SE NAKONEC ZADLUŽÍME Vyplatí se zavolat firmě nabízející úvěr a požádat o informaci o jejich bankovních účtech. Po dohodě s poskytovatelem si zřiďte nový účet v jeho bance. Kamali slibuje vyřízení do 60 vteřin .. a za takto rychlý průběh trocha námahy a zřízení nového účtu (většinou) stojí zejména v případě, že je veden bezplatně a bez zbytečných a častokrát i absurdních poplatků.

 • Leden 2017
Půjčky ihned

Do 5 | 10 | 15 minut

svycarska rychla pujcka

Abychom byli přesnější, ta okamžitá a tak zvaná "hned", představuje dva navzájem propojené a těsně navazující kroky, které jsou vzájemně závislé - kontrola, posouzení a odsouhlasená žádost a současně i na přechozí navazující převod schválené sumy ideálně do necelé hodiny - s tím už se "plánovat" dá. K převodu schválené částky do banky dochází bezprostředně po posouzení a schválení požadavku. Její výhody jsou sice zřejmé, přesto je tu uvedeme:

20 vybraných nadstandardně rychlých / nejrychlejších mezi půjčkami dorazí po posouzení a následném odsouhlasení žádosti na váše konto v bance během několika málo desítek vteřin za předpokladu, že jej máte u stejné banky jako poskytovatel nebo si pro převod schválené částky nové v jeho bance zřídíte.

 • Leden 2017
RYCHLA / RYCHLE

Poprvé zdarma - 14 nabídek

zpl

Ta prvá je možností, jak si stávající na chvilku "ZLEVNIT". Výhody:

 • rychlost schvalování a poskytnutí do 15 minut
 • ZAPLO nepožaduje dalšího ručitele a vyřídíte ji kompletně online
 • lze ji splatit předčasně bez sankčního poplatku
 • bezplatnou od ViaSMS vyřídíte online, splatit ji můžete předčasně bez dalších sankcí a penále za předčasnou úhradu
 • Jsou i výjimky: na 1. bezplatnou od Otrino Invest si počkáte až 2 dny, ale zato můžete získat vyšší částku

Je ta prvá opravdu VŽDY NEJLEVNĚJŠÍ? Bohužel, většinou NENÍ, ale URČITĚ je levnější o nulový / snížený úrok. Poplatky za vyřízení u některých spotřebitelských zůstávají, ale u jiných odpadají. ZÁVĚR je tedy takový, že šance tu byla, je a v budoucnosti zřejmě i zůstane.

 • Prosinec 2016
PRVNÍ ZDARMA