Půjčky ihned | nebankovní půjčka online

Nebankovní první půjčka zdarma

Půjčka ihned prvních 15 tisíc Kč zdarma

nebankovní půjčka první online

Je dobře, že s vánocemi různé "prodejní" akce nekončí. Další ze společností s licencí České národní banky poskytující spotřebitelské úvěry a půjčky přichází s akcí, byť časově omezenou. Během akce výrazně mění základní vlastnosti své vlajkové nabídky úvěrů. Jde o téměř čtyřnásobně navýšení maximální částky, kterou může získat nový zákazník poprvé zcela bezúročně a bez poplatku (pokud o ni zažádá). Výsledné RPSN za zapůjčení 15000 Kč na období 28 dnů se rovná čisté nule: RPSN = 0% - kolik si zákazník půjčí, tolik i splatí bez jediné koruny zaplacené navíc. Základní nabídka se přitom dlouhodobě pohybuje v oblasti mikropůjček, protože maximální možná částka do 4000 Kč mimo akci pomůže především pár dnů či hodin před výplatou. Druhou stranou mince jsou, respektive zůstávají, ostatní podmínky, kde právě nepřekročitelná podmínka pravidelného příjmu ze zaměstnání a dokladu o něm zůstanou hlavním kamenem úrazu pro většinu žadatelů, kteří hledají benevolentnější alternativy. Ať tak či onak, nabídka tu je a byla by škoda ji nevyužít:

 • maximální částka: 15000 Kč
 • období: 28 dnů
 • podmínka: zaměstnání a stálý příjem
 • počet konkurentů: 12 obdobných a navzájem srovnatelných
 • maximální částka, o kterou lze žádat u konkurence: 30000 Kč
 • maximální doba, na kterou si lze půjčit u konkurentů: 40 dnů

Zda nabídka u žadatelů o úvěr uspěje nebo ne, uvidíme až po analýze došlých žádostí, poskytnutých půjček a vyhodnocení finančních dopadů celé akce. Do té doby stále platí, že se vyplatí prohlédnout si všechny možnosti, které se v oblasti krátkodobých a dlouhodobých malých i velkých půjček nabízejí. Dále platí, že pokud si kdokoliv není jistý svou volbou, může se bezplatně poradit ve více než 40 pobočkách státem financované a podporované sítě občanských poraden v zadlužení a finanční tísni. Bezplatné poradenství se týká i výběrů poskytovatelů a vyhodnocení a porovnání jejich nabídek.

I nadále platí základní pravidla pro bezpečné a zodpovědné zadlužení s tím, že půjčkou je vhodné řešit dlouhodobé potřeby investičního charakteru (nová úsporná lednice a podobně) ideálně s návratností vyšší, než budou celkové náklady s půjčkou spojené (to jest zaplacené úroky a poplatky, které si díky úspoře na sebe vydělají).

 • únor 2019
46 možností, jak si půjčit

Akce spojené s půjčkami

Každou nabídku lze nadále vylepšovat. Jednou z nejčastěji využívaných a propagovaných možností je určitá forma slevy - ať již na základní produkt nebo službu nebo na služby s produktem spojené. Další možností je změna podmínek, respektive vlastností nabídky směrem k požadavkům zákazníků. Za poslední dva roky takovou možnost využila celá řada (absolutní většina) společností. Každá z nich zvolila trochu odlišnou strategii:

 • sleva na úrocích
 • prodloužení doby splatnosti nebo platnosti speciální podmínky
 • rozšíření vlastností o zákazníky požadovanou alternativu
 • zvýšení maximální částky, o kterou lze žádat
 • prodloužení doby, po kterou lze úvěr využívat

Nejúspěšnější, podle reakce zákazníků soudě, byla (kdo by to byl řekl) SLEVA. S vánoční slevou na úrocích přišla společnost Cofidis, která v období před a v průběhu vánoc nabídla možnost získat půjčku s úrokem 4,49% p.a. pro každého, kdo jinak splňoval všechny ostatní podmínky. Jinými slovy: každý, kdo by jinak / i mimo slevovou akci půjčku získal, ale s úroky vyššími a odpovídajícími jeho bonitě a riziku spojenému s poskytnutím úvěru, měl ve zmíněném období nárok na inzerovaný nižší úrok bez ohledu na své příjmy, zadluženost i riziko nesplacení úvěru. Počet žádostí v daném obdodí vzrostl na pětinásobek počtu bežného v průběhu roku. Společnost tak získala stovky, ale spíše tisíce nových online žádostí / kontaktů a tím i možností inzerovat v budoucnosti svoje služby v nezanedbatelně rozšířeném portfoliu zájemců a potenciálních zákazníků.

Další zajímavou akcí, která se objevila, bylo rozšíření a vylepšení vlastností služby. Společnost Home Credit zapracovala na možnostech vyzvednutí schválené částky v hotovosti na terminálech Sazky. Dále tak pracuje s obecnými / základními požadavky zákazníků a na téměř nepřekonatelnou rychlost posuzování a schválení žádosti navazuje i rozšířením možnosti inkasovat schválený obnos v hotovosti. Peníze si úspěšný žadatel může od ledna 2019 vyzvednout hotově na nejbližším terminálu Sazky. Ty najde téměř v každé trafice a exponovaných prodejních místech jako jsou benzínové pumpy a podobně. Vzniká tak zcela nová možnost: žadatel při cestě do práce tramvají nebo Metrem odešle z mobilního telefonu žádost, která bude nejpozději do 5 minut posouzena a případně i schválena. V cílové stanici vystoupí, zastaví se na terminálu Sazky a schválenou částku inkasuje v hotovosti. Elegantní, rychlé a jednoduché. Jen tak dál.

prvni bez uroku a poplatku
 • leden 2019
Vytipované výhodné půjčky

První půjčka zdarma prodloužená na 30 dnů

NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČKA je ta PRVNÍ ZDARMA. Předvánoční a vánoční čas je ten nejlepší čas na takový typ akcí a slev, které v průběhu běžného roku z hlediska prodejnosti příliš nepomohou a nezaujmou. Proto prodloužení lhůty, po kterou si lze půjčit zcela zdarma, to jest bez jediné koruny úroků a poplatků za schválení online žádosti o půjčku, pomůže a proto i zaujme. Jedinou podmínkou pro ušetření na úrocích a na poplatcích je ZAPLATIT, respektive splatit, celou půjčku VČAS ve smluvním termínu. Při prodloužení lhůty na celých 30 dnů se jedna z nejzajímavějších krátkodobých půjček na českém finančním trhu s nebankovními spotřebitelskými úvěry stává ještě o trochu atraktivnější.

Nejlevnější je JEN ta zdarma ...

Půjčku najdete ve výběru dalších 13 podobných nebankovních, z nichž každá jedna nabízí NOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI úsporu na úrocích a na poplatcích. Za schválenou online žádost a poskytnuté peníze nezaplatíte jedinou korunu navíc a ani jedinou korunu za posouzení a vyřízení žádosti. Úrok a poplatky a tím pádem i RPSN zůstanou v takovém případě nulové, to jest úrok = 0% a RPSN = 0%. Prostě ani korunu navíc! A taková nabídka se neodmítá!

Je reálné získat půjčka zdarmu i bez kontroly registrů?

I mezi půjčkami, které jsou nabízeny poprvé zcela zadarmo najdete i takové, které nekontrolují záznamy v registrech dlužníků. Je-li půjčka poprvé zcela bezplatná a navíc nekontroluje registry dlužníků (NRKI, BRKI, SOLUS) je skutečně nejlevnější, protože Vás nestojí ani jednu jedinou korunu - prostě vůbec nic. U žádostí o půjčku s částkami do 5000 Kč, to jest nejlépe maximálně 4999 Kč je velmi pravděpodobné, že bude schválena i v případě, že v registru zákazník / žadatel záznam má. Proto odeslaná žádost své opodstatnění má, i když laik by mohl tvrdit přesný opak. Hodně štěstí a krásné svátky.

zdarma

 • Prosinec 2018
Půjčka na 30 dnů bez poplatků a úroků

Nejlevnější půjčka JE TA PRVNÍ ZDARMA

NEJLEVNĚJŠÍ PŮJČKA je ta první zdarma. Pojmy jako nejlevnější nebo nejvýhodnější jsou velmi subjektivní a ve skutečnosti vlastně neexistují. Jsou jen věci a půjčky | půjčka, které Vám vyhovují, splňují co nejvíce vlastností, které od nich očekáváte. To, co je podstatné je, že na trhu existují a především, je opravdu reálné je získat.

Nejlevnější je JEN ta zdarma ...

Mezi takové určitě patří ty označované jako "první půjčky zdarma", které nebankovní společnosti nabízejí POUZE NOVÝM zákazníkům, respektive těm, kteří si u dané společnosti půjčují poprvé. Za schválenou žádost a poskytnuté peníze zákazník nezaplatí jedinou korunu na úrocích a ani jedinou korunu za posouzení a odsouhlasení žádosti. Úrok a RPSN jsou v takovém případě nulové, to jest úrok = 0% a RPSN = 0%. Nabídka bezúročného zapůjčení ale platí JEN A POUZE v případě, že zákazník uhradí / VRÁTÍ PŮJČENÉ PENÍZE VČAS, to jest zapůjčené peníze / částka budou připsány na účet poskytovatele nejpozději k datu smluvní splatnosti poskytnutého úvěru. V případě, že se zákazník se splátkou opozdí, je více než pravděpodobné, že poskytovatel bude pozdní splacení považovat za porušení smluvních podmínek a naúčtuje úroky i poplatky v plné výši.

Půjčka zdarma i se záznamem v registru?

I mezi půjčkami, které můžete získat poprvé zcela bez úroku a poplatků, najdete takové, které nenahlížejí do registru dlužníků. Je-li půjčka zdarma a navíc nenahlíží do registru, splňuje vlastně všechny podmínky, které zákazník od požadovaného spotřebitelského úvěru může očekávat - je bezpochyby nejlevnější, protože nestojí vůbec nic navíc a nad to je reálné, že žádost o půjčku bude schválena i v případě, že zájemce v registru nějaký ten záznam má. Schválení žádosti o půjčku je skutečně / opravdu levné a navíc i reálné / pravděpodobné.

zdarma

 • Červen 2018
První půjčky bez úroků a poplatků = zdarma

Půjčka | zápůjčka | výprosa

Obecný pojem "půjčka" v současnosti nestačí (alespoň právníkům ne). Nový občanský zákoník zavádí nové pojmy "zápůjčka" a "výprosa", které, dle informace předané právníky, pocházejí z inspirace prvorepublikovými zákony a pojmy, které popisovaly situace tehdy běžného života (1). Cílem zavedení nových pojmů by, dle slov autorů novely zákona, měla být lepší orientace ve vztazích a odlišné odpovědnosti, která se nyní u jednotlivých pojmů liší a které byly dosud popisovány jedním právním pojmem. Je zřejmé, že nyní právníci rozlišují mezi půjčkou, zápůjčkou a výprosem a chápou je jako odlišné s tím, že odlišná bude i odpovědnost vyplývající z jednotlivých definic odlišných případů a situací.

Stručný popis rozdílů mezi dosud používanými a nově zavedenými pojmy popisuje článek iDnes, respektive text zaslaný oslovenými právníky. Standardně vychované lidi nepřekvapí konstatování, že když zapůjčenou věc zničí, měli by vzniklou škodu zaplatit. Slušně vychovaní lidé zapůjčenou věc vrací ve stejném nebo lepším stavu, než když ji přebírali. Co by je překvapit mohlo, je konstatování zákoníku, že pokud ten, kdo si věc půjčil, prokáže, že škoda / poškození / znehodnocení vzniklo při používání věci k účelu a způsobem, ke kterému věc byla určena, je odpovědnosti za škodu a její náhradu zbaven a náklady za opravu nebo pořízení bude nově muset nést sám majitel.

 • Duben 2018
 • Půjčka, zápůjčka a výprosa
Peníze ihned na účet

Finance pro každého - na účet hned a to i bez registrů

Půjčka pro každého až 10000 Kč s rychlým převodem na bankovní účet žadatele bez doložení příjmu a bez nahlížení do registru ve výběru 6 půjček, které splňují hledané požadavky. Mezi spotřebitelskými úvěry, které nekontrolují záznamy v registrech a současně nepožadují ani doložení alespoň minimálního příjmu jsou nabídky od CoolCredit, půjčka SMART, Půjčka7, EverydayPlus a CreditLimit od Ferratum. FastFin a Zaimo

Mezi podceňované a neprávem nepříliš hledané patří Zaimo s možností volit prodlouženou dobu splatnosti a Kredito24, která svými vlastnostmi a parametry patří spíše mezi tak zvané "před výplatou". Obě nabídky spotřebitelského úvěru mají jistou nevýhodu, která spočívá v jediném bankovním účtu, ze kterého jsou peníze na účet odesílány okamžitě po vyhodnocení a schválení údajů odeslaných zákazníkem. V případě, že žadatel má bankovní účet v jiné bance než v České spořítelně, na schválené peníze bude muset čekat jeden až tři pracovní dny a o jeden až tři pracovní dny dříve také zadat platební příkaz při jejím splacení. Doba, po kterou úspěšný žadatel může schválenou částku používat se tak v nejhorším možném případě zkrátí až o šest dnů. A to už je pořadně cítit obzvláště v případě, že peníze opravdu potřebujeme.

 • listopad 2017
Rychlé spotřebitelské úvěry

Půjčky ihned

ferr

Úvěr / půjčka až 10000 Kč s rychlým převodem na bankovní účet zákazníka a to bez povinnosti dokládat pravidelný nebo minimální příjem (z trvalého zaměstnaneckého poměru). Ferratum nabízí několik typů spotřebitelských úvěrů, které nevyžadují doklad o minimálním příjmu ze zaměstnaneckého poměru a to na dobu 7 až 45 dnů. Právě tuto uvedenou krátkodobou najdete i ve výběru, který obsahuje jen nabídky s okamžitým převodem na účet žadatele bezprostředně po schválení správně, úplně a pravdivě vyplněné online žádosti / dotazníku.

 • Červen 2017
Nebankovní - peníze ihned na účet

S převodem ihned na účet do 50000 Kč Kč

Tommy Stachi

Spotřebitelské úvěry až 150000 Kč s rychlým převodem na účet pro ty, kdo mají pravidelný příjem. Tommi Stachi nabízí krátkodobé i dlouhodobé spotřebitelské úvěry bez kontroly registru na dobu až 30 měsíců. Zmíněnou nabídku najdete i v odpovídajících výběrech půjček, které dorazí na účet téměř ihned po vyhodnocení a následném schválení online žádosti a několika dalších.

Aktualizace (leden 2020): společnost Tommi Stachi ukončila svoji činnost, webové stránky převzal / odkoupil konkurent.

 • Červen 2017
 • Peníze hned na bankovním účtu
Peníze ihned

Nabídka Zaimo s nižším limitem

zaimo

Rychlé spotřebitelské půjčky s rychlým převodem ihned na bankovní účet od května s nižším minimálním limitem, o který může kdokoliv s připojením k Internetu žádat prostřednictvím online formuláře / žádosti

Zaimo úspěšně konkurovala Kamali, Půjčka7 i několika dalším znatelně populárnějším a známějším. Nabízela nejnižší možný limit kolem 15000 Kč. Dodatečně sníženou dolní hranicí úvěru úspěšně doháněla své nejbližší konkurenty. Nabídka tu s námi v roce 2019, bohužel, už není, stejně tak jako její poskytovatel. Pro celý český finanční trh je to určitě škoda, protože především díky svým tolerantnějším podmínkám pro schvalování patřila ke světlejšímm výjimkám nejen na českém trhu.

 • květen 2017
 • Konkurence přiostřuje
Nebankovní | online | ihned

Vybírejte jen mezi půjčkami, které opravdu hledáte ..

menu

Menu, ze kterého rychleji najdete jen podobné nabídky, které hledáte:

Skupiny nebankovních půjček setříděných podle podobných nebo shodných a navzájem zaměnitelných vlastností umožňují rychlejší nalezení nabídky podobné například takové půjčce, respektive s takovými vlastnostmi, kterou se Vám zatím získat nepodařilo. A z toho, že se to dosud nepodařilo, ani trochu nevyplývá, že to nepůjde ani v budoucnosti. Nebojte se vyzkoušet co nejvíce možností obzvláště, že jste už někde zažádali a své osobní údaje už někomu svěřili. V takovém případě neschválenou žádostí vůbec nic neztrácíte. Naopak, získáte další dodatečné informace o trhu, díky kterým můžete své chování zákazníka do budoucnosti upravit - stačí upravit strategii postupu a zkoušet nejdříve takové nabídky, o které vlastně ani moc nestojíte.

 • Květen 2017
 • Nabídky s podobnými nebo shodnými vlastnostmi
Více

Půjčky ihned - rychlý převod peněz na účet okamžitě po schválení

SOSCredit

Ve výběru, kde najdete jen a pouze půjčky schvalované do 30 minut, jsou dvě zcela nové:

Obě žádosti projdou procesem schválování online žádosti do 15 minut od okamžiku doručení požadovaných podkladů specifikovaných v popisu každé nabídky. V případě kladného výsledku jejich kontroly a následného odsouhlasení Vaší žádosti jsou peníze převáděny bez zbytečného prodlení na bankovní účet žadatele o půjčku. Rychlému převodu napomůže, pokud jak žadatel, tak i poskytovatel budou mít své účty v jedné a té samé bance. V opačném případě (to jest v případě, že je nutný převod peněz mezi dvěma různými bankami) převod zabere jeden až tři dny (pracovní) a stejnou dobu zabere i převod opačným směrem. Zákazník tak přichází o významnou výhodu kterou, s největší pravděpodobností, původně hledal a poté i žádal - to jest co nejdelší možnou dobu, po kterou může peníze využívat.

 • Duben 2017
 • Ihned & online
Rychlá půjčka

Pronto Credit zvyšuje limit

Půjčka Pronto navyšuje limit pro maximální obnos, o který lze žádat.

Poskytovatel od února nabízí zvýšený limit pro maximální částku na 100000 Kč s dobou splacení až 48 měsíců (dva roky). Pronto nenahlíží do registru a neúčtuje poplatky za posouzení a následné schválení. K vyřízení potřebujete dva doklady totožnosti (většinou kopii občanského průkazu a řidičský průkaz) a doklad o alespoň nějakém příjmu.

Pronto najdete ve výběrech nebankovních půjček bez registru a bez poplatku.

 • Březen 2017
Více

Zkuste půjčku ihned, mělo by to být rychlé

Kamali

Jak moc jde ve spojení "půjčka ihned" o "ihned"? Napoví přísloví: "Kdo rychle dává, dvakrát dává". Na rychlosti záleží, je prostě důležitá. Chtějí-li uspějet, měly by být především rychlé!

Tak zvané nabídky "ihned" na stránkách věnovaným nebankovním půjčkám jsou výběrem těch nejrychlejších z nabízených spotřebitelských úvěrů bez ohledu na částku a parametry (bez registru, bez příjmu, bez ručitele a pododbné). K těm nejrychleji vyřizovaným patří Švýcarská, mikropůjčka od ViaSMS, Kamali - bývalá Japonská od skupiny Home Credit, Zaimo a Zaplo a 7 dalších. Všechny se vejdou do 45 minut od okamžiku odeslání správně a úplně vyplněné žádosti.

Nabídky uvádějí vyřízení žádosti do 5, 10, 15 a 45 minut. Ale co to znamená?

Ve většině případů jde o čas, během kterého žadatel, poté, co odešle vyplněný dotazník, dostane vyrozumění o posouzení, respektive kladné vyřízení žádosti. Nejde tedy o čas, během kterého dorazí peníze na účet žadatele, ale o čas, kdy se žadatel dozví, zda úvěr dostane.

Pokud zájemce o úvěr obdrží kladné stanovisko a souhlasí s podmínkami, může poskytovatel převést / odeslat peníze na bankovní účet.

Za jak dlouho peníze dorazí na účet?

Teoreticky mohou být peníze na účtu během několika málo minut za podmínky, že žadatel i poskytovatel mají bankovní účet ve stejné bance. Převody mezi různými účty v té samé bance, tak zvané "intrabankovní" převody, zaberou maximálně desítky minut. Není výjimkou, že převod netrvá déle než 1 až 2 minuty (například bývalá eBanka, dnes Fio banka).

Naproti tomu převody mezi různými účty ve dvou různých bankách mohou zabrat i tři pracovní dny. Bude v případě bankovního převodu trvajícího až 3 dny zákazník vnímat převod jako takový, který si zaslouží označení "ihned"? Pochybujeme.

Řešení?

Zavolat společnosti nabízející úvěr a požádat o informaci o jejich bankovních účtech. Po dohodě s poskytovatelem si zřiďte nový účet v jeho bance. Kamali slibuje vyřízení do 60 vteřin .. a za takovou rychlost trocha námahy a zřízení nového účtu (většinou) stojío obzvláště v případě, že je veden zdarma bez zbytečných a někdy i absurdních poplatků.

 • Leden 2017
Půjčky ihned

Půjčka ihned do 5 | 10 | 15 minut

svycarska

Půjčka, respektive ta tak zvaná "ihned", představuje dva navzájem propojené a těsně navazující kroky, které jsou vzájemně závislé - žádost a současně i převod schválené ideálně do 45 minut. K převodu schválené částky na bankovní účet dochází téměř bezprostředně po posouzení a schválení žádosti. Její výhody jsou sice zřejmé, přesto je tu ale uvedeme:

 • rychlost SCHVÁLENÍ do 30 minut
 • nejrychlejší je Švýcarská půjčka (respektive, ještě nedávno byla), posouzená / schválená do 5 minut
 • oblíbená, respektive velmi známá, je půjčka peníze ihned od Zaplo do 15 minut

13 vybraných nadstandardně rychlých půjček dorazí po posouzení a následném schválení online žádosti na váš bankovní účet během několika málo minut za předpokladu, že máte účet u stejné banky jako poskytovatel nebo si pro převod schválené částky takový nový účet zřídíte.

 • Leden 2017
RYCHLE = IHNED

První půjčka zdarma - 7 nabídek

zaplo

První zdarma je možností, jak si půjčku "zlevnit". Výhody:

 • rychlost schválení - do 15 minut
 • rychlost poskytnutí - v řádu minut na účet
 • ZAPLO nepožaduje dalšího ručitele a vyřídíte ji kompletně online
 • lze ji "zdarma" splatit předčasně bez sankčního poplatku
 • půjčku zdarma od ViaSMS vyřídíte online, splatit ji můžete předčasně bez sankčního poplatku
 • Jsou ale i výjimky: na 1. půjčku zdarma od Otrino Invest si počkáte až 2 dny, ale zato můžete získat vyšší částku

Je ta první opravdu VŽDY ZDARMA? Bohužel, většinou NENÍ, ale URČITĚ je levnější o nulový / snížený úrok. Poplatky za vyřízení u některých spotřebitelských půjček zůstávají, ale u jiných odpadají. ZÁVĚR je tedy takový, že šance tu byla, je a v budoucnosti zřejmě i zůstane.

 • Prosinec 2016
PRVNÍ ZDARMA